Η Αιμοδοσία το 2016

ΦΟΡΕΑΣ: Ακαδημία Αιμοδοσίας ΕΑΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2016
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Θεσσαλονίκη, Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Πρόγραμμα

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.