Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Επιστημονική Εκδήλωση των Τμημάτων Οξειών Λευχαιμιών & Μυελοϋπερπλαστικων Νεοπλασμάτων, Μυελοδυσπλαστικων Συνδρόμων & και Μυελικής Ανεπάρκειας Και Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων

Επιστημονική Εκδήλωση των Τμημάτων Οξειών Λευχαιμιών & Μυελοϋπερπλαστικων Νεοπλασμάτων, Μυελοδυσπλαστικων Συνδρόμων & και Μυελικής Ανεπάρκειας Και Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-20 Μαΐου 2018
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.