Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Εκδήλωση των Τμημάτων Εργαστηριακής Διάγνωσης & Ελεγχου Ποιότητας, Ερυθροκυτταρου & Αιμοσφαιρινοπαθειών, Παιδιατρικής Αιματολογίας

Εκδήλωση των Τμημάτων Εργαστηριακής Διάγνωσης & Ελεγχου Ποιότητας, Ερυθροκυτταρου & Αιμοσφαιρινοπαθειών, Παιδιατρικής Αιματολογίας

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-06 Οκτωβρίου 2018
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Ιωνικό Κέντρο

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.