Η Αιμοδοσία το 2018

ΦΟΡΕΑΣ: Ακαδημία Αιμοδοσίας Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 - 12 Οκτωβρίου 2018
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Electra Palace

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.