Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια > ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ___ Σύγχρονη Διαχείρηση των Αιματολογικών Νοσημάτων: Η οπτική του Γιατρού και του Ασθενούς

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ___ Σύγχρονη Διαχείρηση των Αιματολογικών Νοσημάτων: Η οπτική του Γιατρού και του Ασθενούς

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-6 Σεπτεμβρίου 2020
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.