Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια > ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ-ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ//Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος 2020

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ-ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ//Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος 2020

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2 - 3 Οκτωβρίου 2020
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αμφιθέατρο, Δώμα, Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.