Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια > Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος 2020

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος 2020

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 - 03 Οκτωβρίου 2020
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.