Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Διαδικτυακή εκδήλωση Τμήματος Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών

Διαδικτυακή εκδήλωση Τμήματος Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9 - 10 Απριλίου 2021
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Διαδικτυακή Εκδήλωση

9 Απριλίου 2021 15:45-18:45 // Μέρος Α: Πολλαπλούν Μυέλωμα: Νεότερα δεδομένα για τη διαχείριση των ασθενών με triple-class ανθεκτικότητα (ανθεκτικότητα σε αναστολείς πρωτεασώματος, ΙMiDs και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι CD38)

10 Απριλίου  2021 10:50-13:50 // Μέρος Β:Πολλαπλούν Μυέλωμα: Νεότερα δεδομένα και κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του Πολλαπλού Μυελώματος

 

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.