Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Η Αιμοδοσία το 2021 - Κοινές Πρακτικές στην Αιμοδοσία

Η Αιμοδοσία το 2021 - Κοινές Πρακτικές στην Αιμοδοσία

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 Μαΐου 2021
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Διαδικτυακή Εκδήλωση

 28 Μαϊου 2021 10.45-14.00 // Μέρος Α: Αλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος / Αιμοδοτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τα λοιμώδη νοσήματα

                         16.00-19.00 // Μέρος Β:Συστήματα Ποιότητας-Επιθεωρήσεις

 

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.