Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Κοινή Εκδήλωση των Τμημάτων "Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων"-"Μεταμόσχευσης, Ανοσοθεραπείας και Κυτταρικών Θεραπειών" και "Εργαστ Διάγνωσης και Ελέγχου Ποιότητας"

Κοινή Εκδήλωση των Τμημάτων "Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων"-"Μεταμόσχευσης, Ανοσοθεραπείας και Κυτταρικών Θεραπειών" και "Εργαστ Διάγνωσης και Ελέγχου Ποιότητας"

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8-9 Οκτωβρίου 2021
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο "Αθηναΐς"

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.