Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - MEΡΟΣ Α

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - MEΡΟΣ Α

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 Νοεμβρίου 2021
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: WEB EVENT - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

 

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.