Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ - ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΘ - ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - Ο ΥΠΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ - ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΘ - ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - Ο ΥΠΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 Νοεμβρίου 2021
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: WEB EVENT - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.