Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-26 Απριλίου 2014
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Grecotel Imperial Corfu, Κέρκυρα

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν αυστηρώς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@vitacongress.gr, το αργότερο μέχρι 1 Μαρτίου 2014.

1.Ο τίτλος της εργασίας θα γραφεί με κεφαλαία. Σε άλλη σειρά θα γραφούν με πεζά (μικρά) τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα προηγηθεί του επωνύμου και στις γυναίκες θα γραφεί ολογράφως, ενώ στους άνδρες μόνο το αρχικό. Το όνομα του συγγραφέα που

θα παρουσιάζει την εργασία θα υπογραμμιστεί. Σε άλλη σειρά θα γραφούν το κέντρο προέλευσης της εργασίας και η πόλη.

 

2. Το κείμενο της περίληψης θα ακολουθήσει μετά από διπλό διάστιχο (κενό διάστημα) και θα γραφεί με την εξής σειρά: α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και δ) συμπεράσματα. Η λέξη “Συμπεράσματα” θα υπογραμμιστεί. Στο κείμενο μπορεί να περιληφθούν

 

και πίνακες, αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εντύπου. Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού γραφούν σε παρένθεση κατά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

 

3α. Η υποβολή των περιλήψεων θα γίνεται αυστηρώς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@vitacongress.gr

 

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία και όχι ενσωματωμένες στο e-mail.

Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται, ο τίτλος του συνεδρίου και τα στοιχεία του υπεύθυνου αλληλογραφίας συγγραφέα (όνομα, δ/νση οικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα εντός 48 ωρών.

 

 

 

Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο να επικοινωνεί ο συγγραφέας με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ. 210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.

 

3β. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, με ευθύνη των συγγραφέων τους.

• Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης

 

Κρατήσεις δωματίων & προεγγραφές Θα γίνονται μόνο:

 

EPSILON MED Ε.Π.Ε.
Ν. Κουντουριώτη 21 (5ος όροφος), 54625 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 550048, 2310 539995
Fax: 2310 539995
e-mail: reservations@epsilonmed.gr

Τα ξενοδοχεία που θα χρησιμοποιηθούν για το συνέδριο είναι:
1.Corfu Imperial Palace.
2. Eva Palace

 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
 

Περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις, 3 πρωινά, 1 δείπνο, 2 γεύματα, εγγραφή και παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, παραλαβή υλικού συνεδρίου (πρόγραμμα, μπλοκ,στυλό, τόμος των πρακτικών με εισηγήσεις των κλινικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεων και τις περιλήψεις όλων των ελεύθερων ανακοινώσεων και των posters), πιστοποιητικό παρακολούθησης, μοριοδοτούμενο με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits).
 

ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
 

A) Ειδικοί 800 ευρώ
 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής αποφάσισε ότι όλοι οι ειδικευόμενοι στη Γενική Ιατρική που είναι μέλη της ΕΛΕΓΕΙΑ μπορούν να προσέλθουν στο συνέδριο χωρίς υποχρέωση πληρωμής «πακέτου» αλλά μόνο με την καταβολή της

εγγραφής των 50 €. Οι ειδικευόμενοι πρέπει παρουσιάσουν στη γραμματεία του Συνεδρίου βεβαίωση του νοσοκομείου που ειδικεύονται. Εννοείται ότι για τη χορήγηση πιστοποιητικού με μοριοδότηση απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του συνεδρίου σύμφωνα

με την εγκύκλιο (81867/19-11-2012) του ΕΟΦ.
 

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές σε τιμολόγιο προστίθεται το ανάλογο ΦΠΑ.
 

Ανάλυση Πακέτου
 

Registration:    Ειδικοί 200 €

Ειδικευόμενοι 50 €

Διαμονή: 138 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ του ξενοδοχείου ήτοι 129,57 € + 6,5% Φ.Π.Α. = 138 €)

Πρωινό: 20 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ του ξενοδοχείου ήτοι 17,69 € + 13% Φ.Π.Α. = 20 €)

Γεύμα: 42 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ του ξενοδοχείου ήτοι 37,17 € + 13% Φ.Π.Α. = 42 €)

Σύνολο Διαμονής: 200 € x 3 διανυκτερεύσεις = 600 €
 

Όσοι επιθυμούν κράτηση σουίτας ή ανήκουν σε κατηγορία που δεν αναφέρεται στα πακέτα να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του συνεδρίου στο τηλ. 2310 550048.
 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΣΦΕΕ στο συνέδριο απαγορεύεται η συμμετοχή μη επαγγελματιών υγείας.

 

ΠΑΚΕΤΟ STUFF

 

Περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις, 3 πρωινά, 1 δείπνο, 2 γεύματα.

 

ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: 600 ευρώ

 

Στην παραπάνω τιμή σε τιμολόγιο προστίθεται το ανάλογο ΦΠΑ

 

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων θα ληφθεί ειδική μέριμνα χορήγησης πιστοποιητικών σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα, για τους ιατρούς-συνέδρους που διαμένουν στην περιοχή τέλεσης του συνεδρίου (Νομός Κέρκυρας).

 

 

 

 

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.