Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Καθημερινά Διλήμματα στην Αιματολογία

Καθημερινά Διλήμματα στην Αιματολογία

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 Οκτωβρίου 2013
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.