Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Η Αιμόσταση στο Χειρουργικό Ασθενή

Η Αιμόσταση στο Χειρουργικό Ασθενή

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1 Νοεμβρίου 2013
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δώμα Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.