Η Αιμοδοσία το 2014

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία - Ακαδημία Αιμοδοσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-21 Ιουνίου 2014
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε νοσηλευτές και τεχνολόγους

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχόντων

 

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.