Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Αμφιλεγόμενα ζητήματα στην επιλογή του Αιμοδότη

Αμφιλεγόμενα ζητήματα στην επιλογή του Αιμοδότη

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία - Τμήμα Αιμοδοσίας - Αφαίρεσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 Απριλίου 2014
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δώμα, Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.