Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Εαρινό Σχολείο Αιματολογίας "Θέματα Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής στην Αιματολογία"

Εαρινό Σχολείο Αιματολογίας "Θέματα Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής στην Αιματολογία"

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24, 25 και 26 Απριλίου 2015
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Alexander Beach, Αλεξανδρούπολη


Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.