Η Αιμοδοσία το 2015

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία - Ακαδημία Αιμοδοσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03 Οκτωβρίου 2015
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Κτίριο Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων (6ος όροφος)

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.