Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΔΝ)

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΔΝ)

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία - Τμήμα Εργ/κης Διάγνωσης & Τμήμα Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Οκτωβρίου 2015
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δώμα, Γ.Ν. Ο Ευαγγελισμός, Αθήνα

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.