Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια
 • Αιματολογικές Κακοήθειες. Ο Δρόμος πρός την Ιαση

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής ΚΑΙ Τραχήλου (ΕΕΚΚΕΤ)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-06 Ιουλίου 2024
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ELECTRA PALACE, ATHENS
  Αποκλειστικά με φυσική παρουσία

  Περισσότερα >

 • Κοινή Εκδήλωση ΕΑΕ

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 - 06 Οκτωβρίου 2024
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: XENIA PALACE PORTARIA

  Περισσότερα >

 • Meet the Hemostasis Experts VIII

  ΦΟΡΕΑΣ: Μονάδα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. "Αρεταίειον" - ΕΚ.Π.Α.
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Οκτωβρίου 2024
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αίθουσα "Ιωάννης Δρακόπουλος" Πανεπιστήμιου 30, Αθήνα

  Περισσότερα >

1
Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies