Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια
 • Κοινή Ημερίδα Τμήματος Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων & Μυελικής Ανεπάρκειας και Τμήματος Ερυθροκυττάρου & Αιμοσφαιρινοπαθειών

  ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Α.Ε.- Τμ. Μυελοδυσπλαστικών Συδρόμων & Μυελικής Ανερπάρκειας και Τμ. Ερθροκυττάρου & Αιμοσφαιρνοπαθειών
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 Οκτωβρίου 2014
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ναύπλιο

  Περισσότερα >

 • Η Ασκηση της Ιατρικής μέσα στο πλαίσιο της Π.Φ.Υ. στην Περιφέρεια. O ρόλος του Γενικού Ιατρού μέσα στα πλαίσια της Διεπιστημονικής Ομάδας Υγείας

  ΦΟΡΕΑΣ: Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3-5 Οκτωβρίου 2014
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παπαστράτειο Μέγαρο, Αγρίνιο

  Περισσότερα >

 • Προγνωστικοί δείκτες Μυελικών κακοηθειών: Κινούμενος στόχος με την επιλογή θεραπείας και τη μεταμόσχευση. Η Ελληνική Πραγματικότητα

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία-Τμήμα Ο.Λ.Μ.& Τμήμα Μ.Α.Κ.
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2014
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα

  Περισσότερα >

 • Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία, Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες

  ΦΟΡΕΑΣ: Ιδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2014
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ηράκλειο Κρήτη

  Περισσότερα >

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies