Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια
 • Νόσος Μοσχεύματος Εναντι Ξενιστή-Η Συμβολή του Εργαστηρίου στη Μεταμόσχευση

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 Οκτωβρίου 2013
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δώμα Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

  Περισσότερα >

 • Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία, Ενότητα 2013: Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

  ΦΟΡΕΑΣ: Ιδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-28 Σεπτεμβριου 2013
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Galaxy, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

  Περισσότερα >

 • Λεμφώματα και Πλασματοκυτταρικές Δυσκρασίες-Βιολογία και Θεραπεία ή Βιολογία=Θεραπεία

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Αιματολογική Εταιρεία
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 Σεπτεμβρίου 2013
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Ναϊάδες, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα

  Περισσότερα >

 • Αυτοάνοση Θρομβοπενία και Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 Ιουλίου 2013
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο The Margi, Βουλιαγμένη Αττικής

  Περισσότερα >

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies