Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια
 • Meet the Hemostasis Experts

  ΦΟΡΕΑΣ: Μονάδα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. "Αρεταίειον" - ΕΚ.Π.Α.
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 Οκτωβρίου 2022
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Αίθουσα "Ιωάννης Δρακόπουλος" Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Περισσότερα >

 • Κοινή Επιστημονική Εκδήλωση των Τμημάτων «Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων» «Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης» «Αιμόστασης» - «Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών»

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7-9 Οκτωβρίου 2022
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου

  Περισσότερα >

 • Σεμινάριο Αιμοδοσίας: Εκπαιδεύοντας τους προσελκυτές

  ΦΟΡΕΑΣ: Μονάδα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. "Αρεταίειον" - ΕΚ.Π.Α.
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 Σεπτεμβρίου 2022
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Αίθουσα "Ιωάννης Δρακόπουλος" Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Περισσότερα >

 • Διαδικτυακή Εκδήλωση του Τμήματος Μακεδονίας -Θράκης

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρία
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 - 24 Σεπτεμβρίου 2022
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: WEB EVENT - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

  Περισσότερα >

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies