Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια
 • Λεμφώματα και Πλασματοκυτταρικές Δυσκρασίες-Βιολογία και Θεραπεία ή Βιολογία=Θεραπεία

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Αιματολογική Εταιρεία
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 Σεπτεμβρίου 2013
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Ναϊάδες, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα

  Περισσότερα >

 • Αυτοάνοση Θρομβοπενία και Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας

  ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 Ιουλίου 2013
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο The Margi, Βουλιαγμένη Αττικής

  Περισσότερα >

 • Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2013

  ΦΟΡΕΑΣ: Ιατρικός Σύλλογος Εύβοιας
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 Ιουλίου 2013
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Negroponte, Ερέτρια

  Περισσότερα >

 • Εαρινό Σχολείο Αιματολογίας-Ph (-)Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα-Αιμόσταση

  ΦΟΡΕΑΣ: Ιδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7-9 Ιουνίου 2013
  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Alexander Beach, Αλεξανδρούπολη

  Περισσότερα >

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.