Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > 1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-24 Σεπτεμβρίου 2016
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη

Παράταση υποβολής περιλήψεων:

Μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2016

Τελικό Πρόγραμμα          Πρόγραμμα               Α' Ανακοίνωση -Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

 

                                        

 


                        

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies