Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Web Scientific Events > 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-13 Σεπτεμβρίου 2020
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Συνεδριακό Κέντρο Ουρανούπολης

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies