Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση Στην Αιματολογία, Ενότητα 2022: Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση Στην Αιματολογία, Ενότητα 2022: Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-17 Σεπτεμβρίου 2022
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: GALAXY HOTEL, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies