Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Κοινή Επιστημονική Εκδήλωση των Τμημάτων «Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων» «Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης» «Αιμόστασης» - «Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών»

Κοινή Επιστημονική Εκδήλωση των Τμημάτων «Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων» «Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης» «Αιμόστασης» - «Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών»

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7-9 Οκτωβρίου 2022
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies