Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Διαδικτυακή Εκδήλωση του Τμήματος Μακεδονίας -Θράκης

Διαδικτυακή Εκδήλωση του Τμήματος Μακεδονίας -Θράκης

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 - 24 Σεπτεμβρίου 2022
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: WEB EVENT - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

 

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies