Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια > Κοινή Επιστημονική Εκδήλωση των τμημάτων Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Ακαδημία Αιμοδοσίας, Μακεδονίας-Θράκης, Λεμφοϋπερπλαστικών νόσων

Κοινή Επιστημονική Εκδήλωση των τμημάτων Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Ακαδημία Αιμοδοσίας, Μακεδονίας-Θράκης, Λεμφοϋπερπλαστικών νόσων

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 Μαΐου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies