Κοινή Εκδήλωση ΕΑΕ

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-24 Ιουνίου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Du lac Hotel, Ιωάννινα

Κοινή Εκδήλωση ΕΑΕ: Εργ. Διάγνωση & Έλεγχος Ποιότητας,  

Οξείες Λευχαιμίες & Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα,

Παιδιατρ. Αιματολογία, Μεταμόσχευση-Ανοσοθεραπεία & Κυτταρικές Θεραπείες,   

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα & Μυελική Ανεπάρκεια

                                                                                                                                                                                                                  

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies