Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια > Κοινή Εκδήλωση ΕΑΕ: Εργ. Διάγνωση & Έλεγχος Ποιότητας, Οξείες Λευχαιμίες & Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα, Παιδιατρ. Αιματολογία, Μεταμόσχευση-Ανοσοθεραπεία & Κυτταρικές Θεραπείες, Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα & Μυελική Ανεπάρκεια

Κοινή Εκδήλωση ΕΑΕ: Εργ. Διάγνωση & Έλεγχος Ποιότητας, Οξείες Λευχαιμίες & Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα, Παιδιατρ. Αιματολογία, Μεταμόσχευση-Ανοσοθεραπεία & Κυτταρικές Θεραπείες, Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα & Μυελική Ανεπάρκεια

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-24 Ιουνίου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Du lac Hotel, Ιωάννινα

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies