Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Εαρινό Σχολείο Αιματολογίας

Εαρινό Σχολείο Αιματολογίας

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-08 Απριλίου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αλεξανδρούπολη

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies