Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια > Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις στα Αιματολογικά νοσήματα

Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις στα Αιματολογικά νοσήματα

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8-9 Σεπτεμβρίου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Royal Olympic, Αθήνα

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies