Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 13ος ΚΥΚΛΟΣ: Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 13ος ΚΥΚΛΟΣ: Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 - 23 Σεπτεμβρίου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αstoria - Capsis Hotel, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies