Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια > Επιστημονική Εκδήλωση ΕΑΕ: Τμήμα Αιμοδοσίας - Αφαίρεσης & Τμήμα Αιμόστασης και Ερυθροκυττάρου-Αιμοσφαιρινοπαθειών

Επιστημονική Εκδήλωση ΕΑΕ: Τμήμα Αιμοδοσίας - Αφαίρεσης & Τμήμα Αιμόστασης και Ερυθροκυττάρου-Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 - 22 Οκτωβρίου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Xenia Portaria, Πορταριά Βόλου

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies