Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Επόμενα συνέδρια > Αιματολογικές Κακοήθειες. Ο Δρόμος πρός την Ιαση

Αιματολογικές Κακοήθειες. Ο Δρόμος πρός την Ιαση

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής ΚΑΙ Τραχήλου (ΕΕΚΚΕΤ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-06 Ιουλίου 2024
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ELECTRA PALACE, ATHENS

     

      

      

  • Αποκλειστικά με φυσική Παρουσία
  • Δωρεάν Εγγραφή
Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies