Κοινή Εκδήλωση ΕΑΕ

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 - 06 Οκτωβρίου 2024
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: XENIA PALACE PORTARIA

 Κοινή Επιστημονική Εκδήλωση των Τμημάτων
«Μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων και Μυελικής ανεπάρκειας»,
«Λεμφοϋπερπλαστικών Νόσων»,

«Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών»,
«Αιμόστασης» και «Αιμοδοσίας – Αφαίρεσης» 

              

 Οι Φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα πρέπει να αποστείλουν στο e-mail: n.thomopoulou@vitacongress.gr αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας ή σχετική βεβαίωση από τη σχολή τους. Θα τους αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου.

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies