Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > Το μέλλον της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα

Το μέλλον της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 Μαρτίου 2014
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies