Αρχική > Υπηρεσίες > Ταξίδια κινήτρων (incentives)


Μια απόδραση σ' έναν υπέροχο προορισμό αποτελεί ιδανικό κίνητρο για την επίτευξη νέων στόχων, ευκαιρία για την ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων, έναυσμα για τη δημιουργία αναμνήσεων. Κάθε ταξίδι κινήτρων είναι μοναδικό, γι' αυτό αξίζει να μας το εμπιστευθείτε.  Η Vita Congress οργανώνει πρωτότυπα και προσεκτικά μελετημένα ταξίδια, ανεξαρτήτως μεγέθους και κονδυλίου, σε επιλεγμένους προορισμούς, με ξεχωριστό concept.
 

Στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η παρακίνηση και η ανταμοιβή των υπαλλήλων ή πελατών, αποτελεί αναμφισβήτητα βασική επιχειρησιακή πολιτική. Τα προγράμματα κινήτρων δε συμβάλλουν μόνο στη συδειδητοποίηση της εμπορικότητας και στην αύξηση του επιπέδου πίστης και αφοσίωσης, αλλά ενισχύουν και την ενδυνάμωση των εσωτερικών επιχειρησιακών σχέσεων.

Μια απόδραση σ’ έναν υπέροχο προορισμό αποτελεί ιδανικό κίνητρο για την επίτευξη νέων στόχων, ευκαιριών για την ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων, έναυσμα για τη δημιουργία αναμνήσεων. Κάθε ταξίδι κινήτρων είναι μοναδικό, γι’ αυτό αξίζει να μας το εμπιστευθείτε.

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies