ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – WEBCASTING -
ONLINE & ON DEMAND ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
Οι μόνιμοι συνεργάτες μας,  παρέχουν  εξοπλισμό εικόνας και ήχου τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες και την υποστήριξη κορυφαίων επιστημονικών εκδηλώσεων και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και κύρος, για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και του πιο απαιτητικού από άποψη αναγκαίου εξοπλισμού συνεδρίου.
 
Οι συνεργάτες μας πέραν από τις απλές προδιαγραφές μιας επιστημονικής συνάντησης έχουν εξειδίκευση στις υπηρεσίες webcasting & e-learning υπηρεσιών συνεδρίων και αναλαμβάνουν δημιουργία Webcast DVDs ή/και Webcast Video Portals και Streamlining, για να μπορούν οι σύνεδροι να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το πέρας του Συνεδρίου με δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού (με εγγραφή & προσμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης).
Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies