Αρχική > Υπηρεσίες > Εκπαιδευτικά σεμινάρια - workshops

 

Τα επιστημονικά/κλινικά εργαστήρια και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ενθαρρύνουν επιστήμονες υγείας και επιχειρήσεις:


1. Στην ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών και ενημέρωσης.
2. Στη διασταύρωση ιδεών και στην προώθηση της συνεργατικής ερευνητικής προσπάθειας με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών καθώς είναι εξίσου απαραίτητα για τη συνεχή εκπαίδευση στελεχών και συνεργατών στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Διαχειριζόμαστε συχνά αυτού του είδους τις εκδηλώσεις από συνεδριάσεις με Ειδικούς (Meet the Expert) μέχρι και Εκπαιδευτικά Μαθήματα και Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση. Εργαστήρια μπορούν να
εκτελούνται ταυτόχρονα ή μπορούν να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για αυτό το λόγο λεπτομέρειες όπως ο σωστός χώρος διεξαγωγής, τα οπτικοακουστικά μέσα, το γραπτό και ακουστικό
υλικό, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η προσβασιμότητα, η κατάλληλη φροντίδα σίτισης απαιτούν τη δεξιότητα διαχείρισης που είμαστε υπερήφανοι ότι προσφέρουμε. Συνεργαζόμαστε άμεσα με τον
εκάστοτε φορέα για να καθοριστεί το περιεχόμενο του εργαστηρίου. Διευκολύνουμε και συντονίζουμε τη συνάντηση και σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και αποδοτικά εξασφαλίζοντας πάντα τους στόχους σας.

 

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies