Αρχική > Υποβολή Περιλήψεων για το 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής


Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων έχει λήξει.

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Υπεύθυνος Αλληλογραφίας

Τίτλος Εργασίας

Επιθυμητός τρόπος παρουσίασης εργασίας

 Η εφαρμογή δέχεται μόνο αρχεία .doc, .docx

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.
Cookies