Αρχική > Υποβολή Περιλήψεων για το 33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο


Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων έχει λήξει.

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Υπεύθυνος Αλληλογραφίας

Τίτλος Εργασίας

Θεματική Ενότητα Εργασίας

Επιθυμητός τρόπος παρουσίασης εργασίας

Επιλογή αρχείου εργασίας

 Η εφαρμογή δέχεται μόνο αρχεία .doc, .docx

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.